>

Współpraca z Wydziałem Zamiejscowym w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

W dniu 16 grudnia 2017 roku zawarłem porozumienie o współpracy z Wydziałem Zamiejscowym w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi reprezentowanej przez Dziekana-dr Grzegorza Wilka-Jakubowskiego.
Odbyły się już pierwsze wykłady ze studentami, kolejne już niebawem.

Moje motto: Służę pomocą tym, którzy są gotowi obudzić w sobie Mistrza w podejmowaniu życiowych decyzji i wykorzystać drzemiący, w każdym potencjał.

.
© 2017 Konrad Mężyński