>

Warsztaty w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie KOMUNIKACJA Z TZW. TOKSYCZNYMI LUDŹMI

Po raz pierwszy miałem przyjemność prowadzić warsztaty dla pielęgniarek i położnych. Pracowaliśmy nad relacjami między personelem medycznym, między personelem a pacjentami, pacjentami z ich rodzinami i rodziną z personelem.
Jest to złożony schemat i wymaga procesu zmian, które są niezbędne do wypracowania zdrowej komunikacji.
Trudne relacje z innymi są efektem takich właśnie relacji samego/ samej z  sobą.
Każdą zmianę na zewnątrz dokonamy w momencie, kiedy zaczniemy od siebie.
Stąd moja propozycja codziennego treningu i systematyczności w pracy małymi krokami ( metoda KAIZEN) do osiągnięcia pełnej harmonii. Poznanie funkcjonowania naszego mózgu , wpływu stresu, lęku i strachu na nasze zachowanie oraz lęku jakim jest spokój i ENERGIA MIŁOŚCI. To tylko niektóre tematy naszego szkolenia. Następne już niebawem.

Moje motto: Służę pomocą tym, którzy są gotowi obudzić w sobie Mistrza w podejmowaniu życiowych decyzji i wykorzystać drzemiący, w każdym potencjał.

.
© 2017 Konrad Mężyński