>

Projekty

JESTEM AUTOREM PROJEKTU ,, DOZWOLONE OD LAT18+”
Innowacyjność projektu polega na włączeniu do medycyny konwencjonalnej elementów, narzędzi coachingowych z dużą dawką aktywności fizycznej( dla każdego, w tym dla pacjentów/klientów siedzących, lub w skrajnych sytuacjach leżących), które w trakcie pracy stworzyłem na podstawie doświadczeń nabytych w praktyce i potwierdzanych każdego dnia wiedzą teoretyczną. Medycyna zajmuje się ciałem, a człowiek jest istotą holistyczną i oprócz ciała, składa się jeszcze z umysłu i duszy. W momencie, kiedy pacjent, rodzina i całe jego otoczenie( środowisko) zaczyna dbać o te trzy aspekty, wówczas efektem tego są tzw. CUDA. Biorąc pod uwagę fakt, że nowotwory, udary i zawały to najczęstsze przyczyny zgonów pacjentów, warto pomyśleć o zastosowaniu możliwości ludzkiego umysłu i wiary w poprawę jakości życia, a często wręcz wyzdrowienia. Metody i narzędzia stosowane do rozwiązywania problemów, które przekazuję uczestnikom można powielać, stosować w obszarze biznesu, sportu, poprawy pracy w sytuacjach stresu, toksycznych klientów, pacjentów, współpracowników w różnych zawodach. Mają zastosowanie w codziennych relacjach z innymi, a przede wszystkim z samym sobą. Wiele stosowanych przeze mnie narzędzi i metod były stosowane setki lat temu i są one skuteczne również dzisiaj. Wymagają one małej obróbki, dostosowania ich do XXI wieku, lecz zawarte w nich mądrości są ponadczasowe.

-  NIE TYLKO DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, ICH RODZIN I ZAINTERESOWANYCH TEMATEM ZDROWIA
Problem jakim jest choroba, zależność od innych czy nie radzenie sobie z trudnościami, stresem i lękiem jest opisywany w setkach książek. W wielu z nich są wskazane drogi, jakimi można dojść do korzystnego dla siebie rozwiązania lub do wyznaczonego przez siebie celu. Znalezienie przyczyny, źródła problemu to pierwszy z sukcesów człowieka, który rozpoczyna swój marsz po zdrowe, zdrowsze życie. Często skupiamy się na objawach, pomijając przyczynę, a to skutkuje długotrwałym leczeniem, które często nie przynosi oczekiwanego efektu, ponieważ udział pacjenta, jego zaangażowanie i wiara jest często minimalna lub równa zero. Przyczyną problemów, zawsze jest strach, lęk i stres. Słowo problem, można zastąpić słowem - zadanie do wykonania lub okazja( okazja do wykorzystania drzemiących, w każdym możliwości, mądrości, doświadczenia), które wsparte metodami treningu mentalnego i aktywnością( ruch to życie) przynosi pozytywne efekty. Wówczas rozpoczynamy proces, rozwiązywania problemów. Zdiagnozowanie problemu, odnalezienie źródła popełnionych błędów czy też poniesionej porażki jest początkiem drogi do osiągnięcia sukcesu, spełnienia marzeń czy realizacji założonego planu. Najistotniejsze w tym wszystkim jest nauczenie uczestników warsztatów, szkoleń, tego iż dzięki problemom, błędom i porażkom rozwijamy się i stajemy się lepszymi od samych siebie z przed chwili.
Osoby, do których jest skierowany ten projekt to przede wszystkim osoby, które ukończyły 18 rok życia( w tym mogą być rodzice chorych dzieci), to pacjenci głównie onkologiczni, ich rodziny, znajomi i wszyscy zainteresowani problematyką choroby, a w szczególności jak powrócić do zdrowia. Poszerzenie świadomości osób uczestniczących w zajęciach o rolę umysłu i wiary w procesie jest kluczowe. Świadomość jest tylko w 5% odpowiedzialna za nasze funkcjonowanie, natomiast podświadomość to kolejne 95%. Praca z przekonaniami, z uświadomieniem ludziom ich udziału w procesie wzrastania i dochodzenia do doskonałości jest tym co pozwala inaczej podejść do problemów, błędów i porażek. Narzędzia i metody pracy zawarte w projekcie, wprowadzają trwale zmiany w postrzeganiu naszej roli w świecie, wpływu na funkcjonowanie naszego organizmu i aktywnego udziału w leczeniu( czy to radioterapia, chemioterapia, czy inne formy leczenia) . Wspomniana podświadomość może nam służyć, jeżeli będziemy nad tym pracowali. Każdy człowiek ma swoją ścieżkę do wyznaczonych celów i ową drogą może pójść tylko on sam i nikt inny, ponieważ każdy jest kreatorem swojego życia. Każdy z nas ma swoją mapę życia i codziennie wyznacza nowe drogi do pełnej radości życia lub chodzi utartymi szlakami, błędnych decyzji.

PROJEKT – DOZWOLONE OD LAT 16+
  Wszyscy się rozwijamy od dnia narodzin do śmierci. Robimy to w sposób,  świadomy lub nie świadomy. Jedni mają problemy mniejsze inni większe, lecz nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić. Porażka często jest powodem depresji, nerwicy, innych chorób oraz konfliktów miedzy ludźmi. W moich projektach pokazuje ludziom , jak można w prosty sposób czerpać radość z życia  , jak wydobyć sens, mądrość  z popełnionego błędu lub nie mądrej decyzji, i to co dla osób z jakąkolwiek jednostką chorobową jest najważniejsze , jak powrócić do pełnej harmonii życia lub nawet wyzdrowienia.

PROJEKT - ,,DNO, A MEGA MOC”- skierowany jest do osób, które ukończyły 16 rok życia( młodzież szkół średnich, studenci, osoby dorosłe) gotowe na zmianę dotychczasowego stylu życia z ucieczki i walki na rozwój, wzrost i podążanie do osobistego szczęścia i spełnienia. Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy to jedna z reakcji ludzi na stres, lęk i strach. Celem mojego projektu jest pokazanie ludziom, że jest inny sposób na problemy. Jest to proces zmian,  który może przekształcić  ludzkie porażki w sukces, błąd na mądrość, chorobę w zdrowie, brak sensu na motywację do życia.  Żyjemy w świecie swoistego chaosu informacyjnego, w którym człowiek z różnych stron jest informowany o zagrożeniach  niebezpieczeństwach i lęku o jutro. Młodzi ludzi bardzo często żyją w świecie wirtualnym: komórki, internet, telewizja, Facebook i inne tego typu rozrywki powodują , że ich podświadomość karmiona jest śmieciowymi informacjami i strachem o przyszłość. Do tego wszystkiego dzisiaj , mamy bardzo łatwy dostęp do różnych specyfików, które na chwilę ,,odprężają, pozwalają zapomnieć” o trudach codzienności. Skutki tego są bardzo często tragiczne, młodzi ludzie chorują na  depresję, są agresywni w stosunku do siebie( okaleczenia , samobójstwa) i w stosunku do innych ,czego najlepszy dowód mieliśmy 20 października 2017roku w Stalowej Woli, gdzie młody człowiek dokonał masakry w galerii handlowej. Uświadomienie ludziom , że z takich tarapatów można wyjść i stać się szczęśliwym człowiekiem, który pomagając sobie jest dobrą zmianą i pozytywną, motywującą energią dla otoczenia jest efektem końcowym procesu zwanego rozwojem osobistym. Mam tego świadomość i wiem to z własnego doświadczenia. Dlatego może łatwiej mi dotrzeć z tymi informacjami do innych w podobnej sytuacji.
Cel nadrzędny jaki przyświeca mojemu projektowi, to obudzenie w każdym uczestniku kreatora swojego życia i mentora w podejmowaniu mądrych decyzji .
To czy człowiek będzie szczęśliwy, zdrowy i pogodny zależy od tego co myśli o sobie
i ludziach wokół niego .CUDA SIĘ NIE ZDARZAJĄ, ONE SĄ WOKÓŁ NAS , A MY JESTEŚMY NAJLEPSZYM TEGO PRZYKŁADEM .
 KAŻDEGO DNIA JESTEM WDZIĘCZNY MOJEMU PRZYJACIELOWI, OJCU I TWÓRCY ZA MOŻLIWOŚĆ PRACY Z NAJWIĘKSZYM JAK DLA MNIE CUDEM , JAKIM JEST DRUGI CZŁOWIEK.

 
CZŁOWIEK TO CIAŁO, UMYSŁ, DUSZA I EMOCJE, WSZYSTKO SPOJONE ENERGIĄ MIŁOŚCI.

© 2017 Konrad Mężyński